Strona główna/Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

O Szkole

Działamy po to, aby:

NASI UCZNIOWIE

 • kształtowali umiejętności kluczowe - byli przygotowani do nabywania nowych umiejętności i zdobywania wiedzy,
 • umieli samodzielnie i sprawnie działać
 • rozwijali swe talenty i zainteresowania
 • byli kreatywni
 • potrafili współpracować z innymi
 • interesowali się problemami innych i potrafili pomagać

RODZICE NASZYCH UCZNIÓW

 • mieli motywację do współdziałania i uczestnictwa w życiu szkoły
 • odczuwali satysfakcję z rozwoju własnego dziecka
 • wspomagali oddziaływania wychowawcze szkoły

KADRA

 • współdziałała dla dobra uczniów i szkoły
 • podnosiła kwalifikacje zawodowe
 • była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami swojej pracy

NASZA SZKOŁA

 • była przyjazna dla uczniów, pracowników i społeczności lokalnej
 • była bezpieczna
 • miała istotne znaczenie dla środowiska lokalnego
do góry