Strona główna/Przedszkole

Przedszkole

Czy jesteś z bliska, czy też z daleka, Przedszkole w Rogowie na Ciebie czeka!

logo przedszkola w rogowie

Nasza wizja przedszkola

Chcemy tworzyć placówkę, która wyposaży przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole, a także rozwinie w dzieciach aktywność, otwartość i wrażliwość na otaczającą przyrodę, środowisko, w którym żyją oraz potrzeby innych ludzi.

Jak działa nasze przedszkole

  1. Tworzymy przedszkole przyjazne, które jest miejscem zabawy i przyjemnego spędzania czasu.
  2. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka.
  3. Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju na miarę jego możliwości.
  4. Organizujemy sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu zainteresowania światem, ludźmi, przyrodą i zjawiskami.
  5. Wspieramy i rozwijamy zdolności oraz zainteresowania dzieci.
  6. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
  7. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę.
  8. Wyrabiamy poczucie własnej wartości.
  9. Stwarzamy ofertę edukacyjną w zakresie poznawania języka obcego, kontaktu z muzyką, plastyką i dziedzictwem kultury.
  10. Stwarzamy sytuacje dające możliwość twórczej aktywności dziecka.
do góry