Strona główna/Aktualności/Aktualności szkolne/Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa (..)

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 Czerwca 2024

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3

W 2024 roku Gmina Gorzyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3.

Pozyskane środki będą przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Rogowie.
Ogólna wartość zadania wynosi 15 000,00 zł.

do góry